Virman nedir?

Fransızca bir kelimedir. Bir banka hesabındaki herhangi bir fonun bir başka hesaba aktarılması anlamına gelir. Türkçede, hesabı olan kişiler tarafından bankalara verilen ödeme emirleri anlamında da kullanılır. Bir işletme veya kişi tarafından bankadaki hesaptan belli bir miktarın başka bir hesaba aktarılması için verilen emirdirvirman

Virman ne demek? (Ticari terimler kategorisi)

Bir hesaptan başka hesaba para aktarma işlemi, para transferi. Virman, bir bankadaki hesaptan aynı bankadaki başka hesaba para aktarması biçiminde olabileceği gibi, değişik bankalardaki hesaplara transfer biçiminde de olabilir.

--Reklam--